Gå tilbake til:
Du er her:

Kommunikasjonsmodul i Vigilo - mellom hjem og skole

Kommunikasjonsløsningen i Vigilo er nå åpnet for skolen vår. Du skal fra i dag kommunisere med skolen gjennom Vigilo foreldreportal eller Vigilo app.

https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/skole/grunnskole/grunnskoleopplaring/vigilo-for-kommunikasjon-mellom-hjem-barnehage-sfo-og-skole