Gå tilbake til:
Du er her:

Nye søknadsrutiner til BKL og nye søknadsfrister

Alle avdelingene på BKL har fått ny inngang til søknader til alle avdelinger.

Kommunale skoler:
Søknader til alle avdelinger sendes gjennom Bk360. 
Søknad om fulltidsplass ved avd. Alrekstad skole, skal søkes i BK360 (opprett sakstype Elevsak), til mottaker Etat spesialpedagogiske tjenester, med kopi til Bergen Kompetansesenter for Læringsmiljø (intern korrespondanse). Tilgangsgruppe Ingen og unntatt offentlighet. Bruk standardtekst under Byrådsavdeling barnehage, skole og idrett -  BKL - 'Alrekstad skole - Søknad om fulltidsplass'. NB - søknadsfrist 01.02.2022.

Søknad om plass på avd. Alternativ arena - en-dags tilbudene, skal søkes i Bk360 (opprett sakstype Elevsak), til mottaker Bergen Kompetansesenter for Læringsmiljø (intern korrespondanse). Tilgangsgruppe Ingen og unntatt offentlighet. Bruk standardtekst under Byrådsavdeling barnehage, skole og idrett  - BKL - 'Alternativ arena - en-dags tilbud".
NB - søknadsfrist 01.02.2022.

Søknad om bistand fra Utadrettet tjeneste:
Søknad om bistand til enkelt elev skal søkes i Bk360 (opprett sakstype Elevsak), til mottaker Bergen Kompetansesenter for Læringsmiljø (intern korrespondanse). Tilgangsgruppe Ingen og unntatt offentlighet. Bruk standardtekst under Byrådsavdeling barnehage, skole og idrett  - BKL - 'Utadrettet tjeneste - søknad om bistand til enkelt elev'.

Søknad om bistand i klassemiljøsaker/systemsaker skal søkes i  Bk360 (opprett sakstype Sak), til mottaker Bergen Kompetansesenter for Læringsmiljø (intern korrespondanse). Tilgangsgruppe Ingen og unntatt offentlighet. Bruk standardtekst under Byrådsavdeling barnehage, skole og idrett  - BKL - 'Utadrettet tjeneste - Søknad for klassemiljø'.

Henvendelse til Team Skyfritt - gjelder bare kommunale barnehager og skoler:
Henvendelse vedr. enkelt elev skal søkes i Bk360 (opprett sakstype Elevsak), til mottaker Bergen Kompetansesenter for Læringsmiljø (intern korrespondanse). Tilgangsgruppe Ingen og unntatt offentlighet. Bruk standardtekst under Byrådsavdeling barnehage, skole og idrett  - BKL - 'Team Skyfritt henvendelse -Individ".

Henvendelse vedr. systemsaker skal søkes i  Bk360 (opprett sakstype Sak), til mottaker Bergen Kompetansesenter for Læringsmiljø (intern korrespondanse). Tilgangsgruppe Ingen og unntatt offentlighet. Bruk standardtekst under Byrådsavdeling barnehage, skole og idrett - BKL -'Team Skyfritt henvendelse-  Systemsak".

Private grunnskoler i Bergen kommune:
Under finner du linkene til søknadskjemaene. For utdypende informasjon om hvert skjema,  klikk/gå inn på ønsket avdeling på hjemmesiden vår.

 Utadrettet tjeneste:

https://www.bergen.kommune.no/RUUViewer/1201/BK251-SKOLE-Utadrettet_elev

https://www.bergen.kommune.no/RUUViewer/1201/BK067-SKOLE-Utadrettet-klassemiljo

Alrekstad skole - fulltidsplass:

https://www.bergen.kommune.no/RUUViewer/1201/BK114-SKOLE-Soknad_fulltidsplass

Alternativ arena: 

https://www.bergen.kommune.no/RUUViewer/1201/BK250-SKOLE-Soknad_alternativ_arena