Gå tilbake til:
Du er her:

Om skolen

Ny plan

Bystyret vedtok i september 2018 en ny handlingsplan for Bergen kulturskole les vedtakene og plandokumentene her:

(26.09.2018)

Hvilken undervisning foregår hvor

Hva undervises hvor og hvor undervises det du er ute etter. I denne artikkelen finner du detaljert oversikt over hvor det undervises i hvilke fag - og vise versa (last ned filen). Under her finner du også en liste med de skolene hvor kulturskoleundervisning foregår samt en tabell for hva som undervises i hver enkelt bydel.

(21.06.2018)

Skolerute for kulturskolen

Kulturskolen følger i utgangspunktet Bergen kommunes veiledende skolerute. Unntak merkes spesielt.

(03.09.2018)

Informasjonsskriv til elever og foresatte

Dette skrivet deles ut til elever og foresatte på infomøtet i august. Har du ikke fått det, kan du lese eller laste det ned her.

(18.08.2016)

Reglement for Bergen kulturskole

Lurer du på regler for betaling, bindingstid eller utmelding? Les reglementet for kulturskolen. Revidert februar 2016

(13.09.2017)

Ofte stilte spørsmål

Her er samlet en del informasjon som er nyttig å vite for alle elever og deres foresatte.

(29.09.2016)

Aktivitetskortet

Barn i familier som har fått innvilget Aktivitetskortet fra kommunen, kan søke friplass. Aktivitetskortet vil fungere som dokumentasjon til søknaden.

(29.09.2016)

Leie av instrument

Kulturskolen har en del stryke- og blåseinstrument samt akkordeon og harpe til utleie. Nye elever prioriteres, men skolen kan ikke garantere utleieinstrument til alle som ønsker det.

(28.01.2017)

Ringevikar/tilkallingvikar i Bergen kulturskole

Ønsker du å søke om å få være ringevikar i Bergen kulturskole?

(24.08.2016)

Fagott

Les mer om hva en fagott er. Undervisning kan starte fra 9-10 år.

(08.10.2018)