Gå tilbake til:
Du er her:

Om skolen

Reglement for Bergen kulturskole

Lurer du på regler for betaling, bindingstid eller utmelding? Les reglementet for kulturskolen.

(11.09.2019)

Priser/egenandeler for kulturskolens tilbud

Her finner du prisene i Bergen kulturskole slik de er fastsatt av bystyret

(10.10.2019)

Jubileumshefte

Kulturskolen har fått laget dette flotte heftet til sitt 40-årsjubileum

(14.11.2018)

Ny plan

Bystyret vedtok i september 2018 en ny handlingsplan for Bergen kulturskole les vedtakene og plandokumentene her:

(26.09.2018)

Hvilken undervisning foregår hvor

Hva undervises hvor og hvor undervises det du er ute etter. I denne artikkelen finner du detaljert oversikt over hvor det undervises i hvilke fag - og vise versa (last ned filen). Under her finner du også en liste med de skolene hvor kulturskoleundervisning foregår samt en tabell for hva som undervises i hver enkelt bydel.

(05.09.2019)

Skolerute for kulturskolen

Kulturskolen følger i utgangspunktet Bergen kommunes veiledende skolerute. Unntak merkes spesielt.

(03.09.2018)

Informasjonsskriv til elever og foresatte

Dette skrivet deles ut til elever og foresatte på infomøtet i august. Har du ikke fått det, kan du lese eller laste det ned her.

(18.08.2016)

Ofte stilte spørsmål

Her er samlet en del informasjon som er nyttig å vite for alle elever og deres foresatte.

(29.09.2016)

Aktivitetskortet

Barn i familier som har fått innvilget Aktivitetskortet fra kommunen, kan søke friplass. Aktivitetskortet vil fungere som dokumentasjon til søknaden.

(29.09.2016)

Leie av instrument

Kulturskolen har en del stryke- og blåseinstrument samt akkordeon og harpe til utleie. Nye elever prioriteres, men skolen kan ikke garantere utleieinstrument til alle som ønsker det.

(18.11.2019)

Ringevikar/tilkallingvikar i Bergen kulturskole

Ønsker du å søke om å få være ringevikar i Bergen kulturskole?

(24.08.2016)

Fagott

Les mer om hva en fagott er. Undervisning kan starte fra 9-10 år.

(08.10.2018)