Gå tilbake til:
Du er her:

Aktivitetskortet

Barn i familier som har fått innvilget Aktivitetskortet fra kommunen, kan søke friplass. Aktivitetskortet vil fungere som dokumentasjon til søknaden.

Aktivitetskortet må forvises/kopi vedlegges. For å søke friplass må man først ha søkt om og fått tildelt elevplass ved kulturskolen. Aktivitetskortet gir ikke prioritering på ventelisten. Se mer under tjenestebeskrivelsen Søknad om friplass eller permisjon.