Gå tilbake til:
Du er her:

Ny plan

Bystyret vedtok i september 2018 en ny handlingsplan for Bergen kulturskole les vedtakene og plandokumentene her:

Komiteens innstilling:

Merknad 1: «Bystyret vil understreke viktigheten av et godt og velfungerende samarbeid mellom kulturskolen, skolene og kulturhusene i bydelene. Dette ikke minst med tanke på lokaler.»

Merknad 2: «Bystyret påpeker at det er betydelige bydelsvise forskjeller når det gjelder deltakelse i kulturskolen. Bystyret ber byrådet vurdere tiltak som kan settes i verk for å sikre en jevnere bydelsvis deltakelse i kulturskolen.»

Bystyret vedtok komiteens innstilling, samt følgende merknad: "Bystyret er positiv til et tettere samarbeid mellom kulturskolen og SFO."