Gå tilbake til:
Du er her:

Leie av instrument

Kulturskolen har en del stryke- og blåseinstrument samt akkordeon og harpe til utleie. Nye elever prioriteres, men skolen kan ikke garantere utleieinstrument til alle som ønsker det.

Blåseinstrumenter kan leies i inntil 3 år.

Når det gjelder strykeinstrumenter, er det kun redusert størrelse som leies ut. Instrumenter i full størrelse må anskaffes privat.

Medlemmer i orkester og korps kan leie instrument i sitt lag.

Leie av instrument blir fakturert sammen med skolepengene for hvert semester (2 g. pr år.) Låntaker har det fulle ansvaret for instrumentet.

Ved tapt instrument må låntaker erstatte instrumentet ut i fra verdi for innkjøp av nytt instrument.

Instrumentene blir overhalt/reparert av instrumentmaker.

Instrument med skader/slitasje som må repareres underveis, leveres til kulturskolens administrasjon (ikke lærer) og skademeldingsskjema fylles ut.

Ved skadet instrument (uansett type skade) skal det meldes skriftlig til kulturskolen på skademelingsskjema. Instrumentet innleveres kulturskolen sammen med utfylt skademeldingsskjema. Skjema får man ved å henvende seg i kulturskolens resepsjon. Kulturskolen vurderer skaden og fatter vedtak om det er låntaker eller kulturskolen som skal betale kostnad for reparasjon. Låntaker får tilsendt kopi av skademeldingsskjema når saken er behandlet med kulturskolens vedtak og evt. faktura.

Fiolin

Harpe

Klarinett

Bratsj

Kornett

Fagott

Hardingfele

Tverrfløyte

Valthorn

Cello

Obo

Trombone

Kontrabass

Saksofon

Akkordeon