Gå tilbake til:
Du er her:

Bergen kommunes talentutviklingsstipend

Unge talenter fra Bergen kulturskole mottar stipend fra Bergen kommune

Bergen kulturskole har  fordypningsprogram for spesielt interesserte elever i alle kunstfag. Disse elevene er tatt opp i fordypningsprogram etter div.prøvespill og opptaksprøver. Nivået på de unge utøverne er høyt og utviklingen de oppnår gjennom kulturskolens fordypningsprogram er markant.

Hvert år nominerer Bergen kulturskole kandidater til Bergen kommunes talentutviklingsstipend.  er alle tilhørende i fordypningsprogram og har allerede en imponerende cv og bred erfaring innen sitt kunstfelt.

Årets mottakere av Bergen kommunes talentstipendet er:

Emma Malee Skår - dans

Josephine Larsen - teater

Yingnan Cai - musikk ( gitar)

Frederik Engelsen Farsund - musikk( trompet)

Bergen kulturskole gratulerer alle vinnerne og takker samtidig pedagogene våre som gjør en strålende jobb med de unge talentene.