Gå tilbake til:
Du er her:

Elevforum og elevråd

Elevforum består av ca 60 elever fra alle aktiviteter og alle bydeler. Elevforum velger elevråd som har 7 - 8 medlemmer.

Bergen Kulturskoles Elevråd

For oss i Bergen kulturskoles elevråd er det viktig at rettighetene til hver enkelt elev blir tatt vare på, og at vi som elever kan bidra til å gjøre Bergen kulturskole til en enda bedre kulturskole. Det velges tillitsvalgt fra alle disipliner og alle undervisningssteder. I begynnelsen av hvert skoleår, blir det innkalt til et elevforum der alle de tillitsvalgte får tilbud om å møte.

Elevråd for 2015-16 består av:

Sigrid Marie Valør Kvinnsland, leder

Aleksandra Ewa Franaszczuk

Alessa Madi

Elisabeth Bjorvatn

Ellisiv Sunde Myrva

Håp Haugen-Viken

Max Yiye Cao

Sigbjørn Kahrs

Sofia Alexandrab Frogoudakis

Sara Maria Hurlen Steen