Gå tilbake til:
Du er her:

Et inkluderende og mangfoldig læringssted

Kulturskolen er et inkluderende og mangfoldig læringssted, som fremmer et vidt spekter av kreativ kunstnerisk utfoldelse blant barn og ungdom. Undervisningen er organisert i tilknytning til skoleverket og kulturlivet ellers.

Målgruppen er elever i grunnskolen og videregående skole. Hvilke tilbud som gis, og omfanget av undervisningen, bestemmes av den økonomiske rammen som kommunen bevilger.

Opplæring organiseres i alle bydeler så vel som i sentrum og elever tilbys deltakelse i presentasjoner hvert semester. Undervisningen følger grunnskolen og fordeles over 36 uker, med oppstart uken etter grunnskolestart i august og avslutning uken før grunnskolens sommerferie. Kulturskolen samarbeider med en rekke institusjoner i Bergen.