Gå tilbake til:
Du er her:

Dans Fordypning

Gjennom tilbudet Dans Fordypning søker vi å skape en god plattform for videre glede og utdanning innen dansekunsten ved å gi spesielt interesserte elever mulighet til å få helhetlig timeplan med dans flere dager i uken. Opptak for nye elever skjer gjennom prøvedans. Neste opptaksprøve for fordypningsfagene i dans blir april/mai 2019. Utsatt søknadsfrist er våren 2019: 1.april!


Dans Fordypning består av Klassisk ballett Fordypning, Moderne Dans Fordypning og Jazzdans Fordypning. Man kan søke om plass på ett av fagene, to eller alle tre. Bergen kulturskole anbefaler at man søker på mer enn ett fag, og timeplanen kan tilpasses for å gi rom for dette. Tilbudet er for spesielt interesserte elever i alderen 9 til 19 år, og undervisningen foregår i Grieghallen.


Klassisk ballett Fordypning

Klassisk ballett Fordypning har totalt ca. 40 elevplasser fordelt på 3 ulike nivå. Elevene trener opp til 5 dager i uken. Elevene vil få mulighet til å opptre ved diverse forestillinger i løpet av skoleåret. Opptaket til Klassisk ballett Fordypning skjer gjennom prøvedans iløpet av vårsemesteret og elever mellom 9 og 19 år kan søke. Alle som har søkt innen tidsfristen vil motta invitasjon i god tid.

Man kan kombinere Klassisk ballett Fordypning med Moderne dans Fordypning og/eller Jazzdans Fordypning.

Klassisk ballett er en scenisk danseform som har røtter tilbake til de europeiske kongehusene på 15- og 1600-tallet. Balletten regnes som en grunnleggende treningsform innen dans. Den klassiske balletten er satt sammen av et fastlagt trinnsystem og posisjoner som igjen danner grunnlaget for andre tekniske danseformer. Fagterminologien i klassisk ballett er hovedsakelig på fransk, som f.eks plié og pirouette. Ballett fokuserer på korrekt kroppsholdning og en velbalansert styrke i hele kroppen, samt bevegelighet, balanse og koordinasjon.


Moderne dans Fordypning

Undervisning i Moderne dans Fordypning foregår i Grieghallen. Elevene trener 1 til 2 ganger i uken, avhengig av hvilken gruppe man er plassert i. Tilbudet er for spesielt interesserte elever i alderen 10 til 19 år. Elevene vil få mulighet til å opptre ved minimum én forestilling i løpet av skoleåret. Opptaket til Moderne dans Fordypning skjer gjennom prøvedans i løpet av vårsemesteret. Alle som har søkt innen tidsfristen vil motta invitasjon i god tid. Elevplass blir gitt for ett år av gangen.

Moderne dans oppstod som en reaksjon på klassisk ballett. Man kan si at mens klassisk ballett søker å oppheve tyngdekraften, karakteriseres moderne dans først og fremst av kontakten med underlaget. For eksempel ved at man gjerne gjør øvelser liggende eller sittende på gulvet. Samtidig kan man ofte i undervisning finne igjen endel av de samme elementene som  i klassisk ballett.

Man kan kombinere Moderne dans Fordypning, med Klassisk ballett Fordypning og/eller Jazzdans Fordypning.


Jazzdans Fordypning

Undervisning i Jazzdans Fordypning foregår i Grieghallen. Elevene trener to dager i uken. Tilbudet er for spesielt interesserte elever i alderen 9 til 19 år. Elevene vil få mulighet til å delta ved flere forestillinger/visninger i løpet av året. Opptaket til Jazzdans Fordypning skjer gjennom prøvedans i løpet av vårsemesteret. Alle som har søkt innen tidsfristen vil motta invitasjon i god tid. Elevplass blir gitt for ett år av gangen.

Jazzdans er en scenisk dansestil, som i USA på 1900-tallet smeltet sammen klassisk ballett med den afro-amerikanske kulturens rytmikk og musikk. Jazzdans har vært mye brukt i revyer og musikaler, samt i musikkvideoer og show. Jazzdansen får hele tiden nye trender og kan derfor se radikalt annerledes ut i dag enn for f.eks. 20 år siden. I dag danser man ofte jazzdans til populærmusikk, men også andre musikkstiler blir brukt. Jazzdans blir kjennetegnet av tydelig rytme, energi, intrikate trinn og høye spark. Det er en danseteknisk stilart hvor det øves i typiske elementer som isolasjon, styrke, koordinasjon, dynamikk, bevegelighet, samt hurtige temposkift. Det er også vanlig at man i show gjør pardans i jazzdans.

Man kan kombinere Jazzdans Fordypning, med Klassisk ballett Fordypning og/eller Moderne dans Fordypning.


Søk plass på skjema "Kulturskolen: Søknad om elevplass". Det finner du under "Tjenester og skjema" i venstremargen. Du finner det også om du klikker på Bergen kulturskole øverst i venstremargen, slik at du kommer inn på hovedsiden vår.