Gå tilbake til:
Du er her:

Dans Fordypning

Gjennom fordypningstilbudet innen klassisk ballett, moderne/samtidsdans og jazzdans ønsker vi å skape gode rammer for den enkeltes utvikling og danseglede. Med god faglig oppfølging og en omfattende timeplan gir vi spesielt interesserte elever et helhetlig opplegg med dans flere dager i uken. Neste opptaksprøve for fordypningsfagene i dans blir våren 2020. Dato er ikke satt.


Dans Fordypning består av Klassisk ballett fordypning, Moderne/Samtidsdans fordypning og Jazzdans fordypning. Man kan søke om plass på ett av fagene, to eller alle tre. Timeplanen tilpasses for å gi rom for kombinasjon av flere fag. Tilbudet er for spesielt interesserte elever i alderen 9 til 19 år, og undervisningen foregår i Grieghallen.


Klassisk ballett Fordypning

Klassisk ballett Fordypning har totalt ca. 40 elevplasser fordelt på 3 ulike nivå. Elevene trener opp til 5 dager i uken. Elevene vil få mulighet til å opptre ved diverse forestillinger i løpet av skoleåret. Opptaket til Klassisk ballett fordypning skjer gjennom prøvedans i løpet av vårsemesteret og elever mellom 9 og 19 år kan søke. Alle som har søkt innen tidsfristen vil motta invitasjon i god tid.

Man kan kombinere Klassisk ballett fordypning med Moderne/samtidsdans fordypning og/eller Jazzdans fordypning.

Klassisk ballett er en scenisk danseform som har røtter tilbake til de europeiske kongehusene på 15- og 1600-tallet. Balletten regnes som en grunnleggende treningsform innen dans. Den klassiske balletten er satt sammen av et fastlagt trinnsystem og posisjoner som igjen danner grunnlaget for andre tekniske danseformer. Fagterminologien i klassisk ballett er hovedsakelig på fransk, som f.eks plié og pirouette. Ballett fokuserer på korrekt kroppsholdning og en velbalansert styrke i hele kroppen, samt bevegelighet, balanse og koordinasjon. Undervisningen i klassisk ballett fordypning ved Bergen kulturskole følger det russiske systemet Vaganova.


Moderne/samtidsdans fordypning

Undervisning i Moderne/samtidsdans fordypning foregår i Grieghallen. Skoleåret 2019-2020 trener elevene to dager i uken. Tilbudet er for spesielt interesserte elever i alderen 10 til 19 år. Elevene vil få mulighet til å opptre ved minimum én visning i løpet av skoleåret. Opptaket til Moderne/samtidsandans fordypning skjer gjennom prøvedans i løpet av vårsemesteret. Alle som har søkt innen tidsfristen vil motta invitasjon i god tid. Elevplass blir gitt for ett år av gangen.

Moderne dans oppstod som en reaksjon på klassisk ballett tidlig på 1900-tallet. Man kan si at mens klassisk ballett søker å oppheve tyngdekraften, karakteriseres moderne dans i stor grad av kontakten med underlaget. Dansens skulle ikke bare være vakker, men kunne uttrykke hele mennesket. Samtidig kan man ofte i undervisning finne igjen en del av de samme tekniske  elementene som  i klassisk ballett og jazzdans. Det finnes en rekke stilarter og teknikker innen moderne dans og samtidsdans, og arbeid med improvisasjon og koreografi står sentralt i tillegg til øving av tekniske ferdigheter.

Man kan kombinere Moderne/samtidsdans fordypning, med Klassisk ballett fordypning og/eller Jazzdans fordypning.


Jazzdans fordypning

Undervisning i Jazzdans fordypning foregår i Grieghallen. Elevene trener to dager i uken. Tilbudet er for spesielt interesserte elever i alderen 10 til 19 år. Elevene vil få mulighet til å delta ved flere forestillinger/visninger i løpet av året. Opptaket til Jazzdans fordypning skjer gjennom prøvedans i løpet av vårsemesteret. Alle som har søkt innen tidsfristen vil motta invitasjon i god tid. Elevplass blir gitt for ett år av gangen.

Jazzdans er en scenisk dansestil, som i USA på 1900-tallet smeltet sammen klassisk ballett med den afro-amerikanske kulturens rytmikk og musikk. Jazzdans har vært mye brukt i revyer og musikaler, samt i musikkvideoer og show. Jazzdansen får hele tiden nye trender og kan derfor se radikalt annerledes ut i dag enn for f.eks. 20 år siden. I dag danser man ofte jazzdans til populærmusikk, men også andre musikkstiler blir brukt. Jazzdans blir kjennetegnet av tydelig rytme, energi, intrikate trinn og høye spark. Det er en danseteknisk stilart hvor det øves i typiske elementer som isolasjon, styrke, koordinasjon, dynamikk, bevegelighet, samt hurtige temposkift.

Man kan kombinere Jazzdans fordypning, med Klassisk ballett fordypning og/eller Moderne/samtidsdans fordypning.


Søk plass på skjema "Kulturskolen: Søknad om elevplass". Det finner du under "Tjenester og skjema" i venstremargen. Du finner det også om du klikker på Bergen kulturskole øverst i venstremargen, slik at du kommer inn på hovedsiden vår.