Gå tilbake til:
Du er her:

Tangentinstrumenter

Undervisning fra 7-års alderen på piano, keyboard, rytmisk piano, trekkspill, akkordeon og orgel. (se egen liste Hva foregår hvor )

Egeninnsats / øving

Å lære å spille et instrument krever langsiktig og systematisk egeninnsats. Det er mye som skal prøves og ikke minst læres.

De første årene er det derfor avgjørende at foresatte legger til rette for daglig øving og påser at eleven møter godt forberedt til spilletimene. Det må avsettes minimum 20 minutter hver dag til egenøving fra det første året, og siden noe mer for hvert år.

Lærere vil kunne organisere gruppeundervisning med samspill og teoriundervisning. Vi oppfordrer sterkt til at slike samlinger blir prioriterte, selv om de foregår utenom oppsatt timeplan, for vi har erfart at det er motiverende å møte andre som også spiller.

Opptreden
Å musisere sammen og for andre er en naturlig del av opplæringen. Det forventes deltagelse som utøver og publikum på ulike konserter minst en gang pr semester.


Akkordeon og trekkspill
Kulturskolen har noen akkordeon til utleie. Elever som søker trekkspill må ha eget instrument.

Keyboard
Dersom det er keyboard dere har hjemme, skal dere søke keyboard som disiplin. Undervisningen gjennomføres vanligvis som gruppeundervisning i Strømgaten 19.

Orgel
Orgelelevene må ha to til tre års opplæring i piano eller keyboard som grunnlag. Undervisningen foregår på Griegakademiet i sentrum og i kirker (Fyllingsdalen og Fana) Kulturskolen har eget orgel i Strømgt. 19. Vi er behjelpelige med å få avtale øvetider i en kirke i dett nærmiljø slik at du kan forberede deg til den ukentlige ndervisningstimen.

Piano

Alle pianoelever må ha akustisk piano til daglig øving.

Kulturskolen tilbyr pianoundervisning i alle bydelene.

Ferdighetsnivå og «Oppspill»
Pianoundervisningen er delt inn i 6 ferdighetsnivåer. Det arrangeres Oppspill" på hvert nivå der elevens fremføring blir vurdert av en annen pianolærer. Det er læreren som melder eleven til Oppspill når eleven er klar for det aktuelle nivået. Egeninnsats og øving er avgjørende for progresjon på «nivåstigen». Vår intensjon er at Oppspillet skal virke motiverende og elevene belønnes med et diplom. Se dokument om Oppspill.


Rytmisk piano
Elever som søker må ha hatt pianoundervisning i  3 -5 år og vil bli kalt inn til prøvespill. Søkerne vil bli prøvd i notelesing og besifringsspill. De kan spille egenkomponerte «låter» hvis de har og må framføre selvvalgt rytmisk stykke og en liten improvisasjon over et blues-skjema eller akkordrundgang. Elevene får utvidet noe undervisningstid i tillegg til seminarer der vi legger vekt på samspill med andre instrumenter. Undervisningen vil være sterkt preget av gehørspill, improvisasjon, akkordlære/teori og samspill. Søk på disiplin: Rytmisk piano


Akkompagnement / Samspill, piano
Dette er en disiplin for elever som er spesielt interessert i å spille piano sammen med andre sangere eller instrumentalister. Firhendig (to pianister) hører også til i denne disiplinen. Dette er et tilbud i tillegg til den vanlige pianotimen.
Søkerne må ha gode notekunnskaper og kunne øve inn nytt materiale/noter raskt. Det er viktig at elevene som søker denne disiplinen liker å samarbeide og kan ha mer enn ett oppmøte pr uke..