Gå tilbake til:
Du er her:

Sang

Stemmen er sangerens instrument. Opplæringen har som mål å utvikle elevens stemme teknisk og musikalsk. Sangundervisning tilbys i følgende bydeler: Årstad, Fana og Bergenhus/Sentrum. Det er også undervisning i sang-band i Bergenhus/sentrum.(Se nederst på siden)

Gjennom sangundervisningen i kulturskolen, vil eleven lære å bruke og utvikle stemmen sin på best mulig måte. Eleven vil lære hvor viktig det er å varme opp stemmen og gjøre øvelser for å utvikle stemmen. Undervisningen vil også presentere eleven for sanger fra ulike sjangre.

Det å lære noter, rytmer, begreper og teori knyttet opp til musikken er også helt nødvendig for å komme videre.

Pusten er utrolig viktig i sangen. Både hvordan vi trekker inn pust og hvordan du støtter med pusten for ikke å slite ut stemmen.

Fremgang og progresjon i opplæringen vil være ulik fra elev til elev og avhenge av øving og innsats.

Med litt trening hver dag vil resultatet være hørbart og eleven mestrer stadig mer.

Alle sangere kan dra stor nytte av å synge i kor i tillegg til å synge solo. Vi anbefaler derfor våre sangelever til å søke seg til et kor.

Her kan du se oversikt over hvor undervisningen foregår.

Kulturskolen har også storgruppe sang. Dirigent: Ruth Nonseid.

Sang band

For mer informasjon om undervisning i sang-band, klikk på:  https://innlogget.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/bergen-kulturskole/9175/9177/article-92860