Gå tilbake til:
Du er her:

Musikkteknologi

Bruk av digitalt verktøy for innspilling og produksjon av musikk er blitt en selvfølgelig del av nåtidens musikkverden. Kulturskolen har utviklet et helt nytt undervisningsopplegg der barn og unge får utforske dette spennende feltet. Undervisningen foregår tirsdager i Lysverkbygget.

Tilbudet består av to deler: 

1. Lydopptak/studio

2. Digital komponering/ arrangering.

Under kan du lese litt om de forskjellige tilbudene.


Lydopptak/studio

Hovedeler av undervisningen:

Bruke mikrofoner og annet utstyr til å gjøre opptak av

musikkinstrumenter og band/orkester.

Behandle (mikse og mastre) musikk digitalt med

programvaren Logic eller annen valgfri programvare.

Elevene får mulighet til å vise frem sitt arbeid via digitale

kanaler. Det vil også bli muligheter for prosjektsamarbeid

med elever som går på bandundervisningen på Rytmisk

Senter.


Digital komponering og arrangering


Hovedeler av undervisningen:

Bruke datamaskin eller nettbrett til å komponere,

arrangere og etterbehandle musikk.

Arbeide med relevant musikk programvare. Hovedsaklig i

FL-Studio og Logic, men også annen valgfri programvare.

Elevene vil få vist frem sitt arbeid på konserter i regi av

Bergen Kulturskole. Det vil også bli muligheter for

prosjektsamarbeid med elever som går på

bandundervisningen på Rytmisk Senter.


Undervisningen foregår i sentrum på tirsdager mellom 15.00-17.00. Det 

veksles på økter med 30 og 60 minutter ukentlig.


Utstyrskrav:

Elever må ha én av følgende type maskinvare: bærbar pc/mac eller nettbrett - samt valgfri programvare som kan brukes til

lydopptak og eller digital komponering/arrangering. Ta kontakt ved spørsmål!


Søknad:

Elever bes søke via Bergen Kulturskoles portal:  https://innlogget.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/bergen-kulturskole/?vis=tjenestebeskrivelser

Aldergrense er i utgangspunktet 12 år. (For aktuelle søkere under aldersgrense - ta kontakt!)

For mer informasjon om opplegg og utstyr kan man ta kontakt med lærer Ole Marius Sandberg på telefon 99 04 28 20 eller epost: ole.sandberg@bergen.kommune.no