Gå tilbake til:
Du er her:

Fordypningsfag

Fordypningsprogram i musikk. Søknadsfrist for alle fordypningsfag er 1.februar.

Generelt om fordypningsfagene  i musikk: Utvidet undervisningstilbud til spesielt interesserte kulturskoleelever fra hele Hordaland. Elevene søker enten Musikk Fordypning klassisk eller rytmisk (se lenger nede på siden for presentasjon av rytmisk). Søknadsfrist 1.2. Elever fra andre kommuner må ta kontakt med sin lokale kulturskole for å få søknadsskjema. 

Elever på musikklinje videregående skole: Elever som har fått plass på musikklinje videregående skole kan ikke ha plass i kulturskolens fordypingsprogram i musikk (klassisk og rytmisk) eller ordinær elevplass på andre musikkdisipliner. 

Musikk fordypning, Klassisk : Aldersgruppe 12- 19 år. Opptak skjer  etter prøvespill og intervju. Prøvespillet vil i 2020 være den 14. februar dersom annet ikke er nevnt. For blås skal prøvespillet være den 13. mars.

En elev i fordypningsprogrammet får ukentlig 45 min ene-undervisning på instrumentet eller i sang. I tillegg er det undervisning om torsdagene med fellestimer i samspill, teori, mesterklasser og andre disipliner. Elever søker elektronisk og velger aktiviteten Musikk fordypning, Klassisk. Anbefaling fra lærer kreves og sendes direkte til Bergen kulturskole før 1.2.

Det er ikke mulig å ha samspillplass samtidig med fordypningsplass hvis ikke spesielle forhold foreligger.

For pianoprøvespillet kreves det også ett obligatorisk verk (i tillegg til ett selvvalgt verk og ett verk som blir tilsendt en uke før) :

Se dokumentet over.

Samarbeid med Barratt- Dues Musikkinstitutt: Bergen kulturskole   samarbeider med Barrat- Dues Musikkinstitutt om stryker-elever i Musikk Fordypning klassisk. Strykeelever i Musikk Fordypningsprogrammet har mulighet for plass i Barrat Dueprogrammet i tillegg til i Musikk Fordypning. Søknadsfristen for Barratt Due plass/avd Bergen er 10.januar 2020. det vil være mulig å søke fra 15. november 2019 via Barratt Dues egen hjemmeside. Se lenke .

Prøvespill for Musikk Fordypning  klassisk  vil være 14. februar 2020 bortsett fra blås, som vil være 13. mars.

Se ellers egen info om prøvespill/sang i Musikk klassisk, fordypning.

Musikk fordypning, Rytmisk: Aldersgruppe 12- 19 år. Opptak skjer april etter prøvespill og intervju i februar. En elev i    fordypningsprogrammet får utvidet individuell undervisning på instrumentet eller i sang. I tillegg er det obligatorisk fellesundervisning-/samspill i band hver tirsdag (17:30-19:30). Elever kan også søke om opptak til ungdomsstorband (onsdag). Elever søker  elektronisk og velger fag: 1. Musikk 2. Fordypning. 3. Fordpyning Rytmisk. Anbefaling fra lærer kreves og sendes direkte til Bergen kulturskole 

Utvidet tid: Musikkelever i aldersgruppen 9-12 år kan prøvespille/synge for utvidet undervisningstid med lærer. Oppmelding til prøvespill skjer via  lærer. 

Utvidet tid  tildeles for 2 år etter prøvespill, med mulighet for et tredje år etter skriftlig anbefaling fra lærer (uten prøvespill). Elevene kan delta i utvidet-tid ordningen i opptil 3 år. Nedre aldersgrense for deltakelse i ordningen  er det kalenderåret eleven fyller 9 år. Øvre aldersgrense for deltakelse er  det kalenderåret eleven fyller 13 år.

Prøvespilldag rytmisk er xxx dato?


Bergen Ungdomsstorband. 
BUS er et tilbud til spesielt interessert ungdom mellom 13 og 21 år. Tilbudet gjelder for hele Hordaland fylke. Drømmer du om en spillejobb på Nattjazz, Maijazz, Vossajazz eller andre profesjonelle scener? Da er du velkommen til å søke.  Storbandet har ordinær storbandbesetning med fem saksofoner, fire trompeter, fire tromboner, piano, el-gitar, el-bass, og trommer.

Ungdomsstorbandet har ukentlige prøver onsdag kl. 18.00-20.00, sted Bergen kulturskole. Dirigent er Are Ovesen. Det legges til rette for improvisasjon på øvingene. Medlemmene  møter profesjonelle musikere  på seminar og i prosjekter.  BUS har et eget foreldrestyre og Vest-Norsk Jazzsenter er samarbeidspartner. Kontingenten er kr. 2.400.- pr. år. 

Du finner søknadsskjema under tjenester og skjema. Søkere inviteres til prøvespill . NB Søkere fra andre kommuner enn Bergen må ta kontakt med sin lokale kulturskole for søknad til Bergen kulturskole.