Gå tilbake til:
Du er her:

Musikk i kulturskolen

Kjernen i kulturskolens musikkopplæring er instrumental-/vokalopplæringen, samspillaktivitetene og konsertene, basert på langsiktig motorisk, teknisk og uttrykksmessig trening, i et vidt spekter av sjangerspenn. (fra "Rammeplan for kulturskolen, Mangfold og fordypning)

Det utøvende musikkfaget har solide metodiske tradisjoner for opplæring i stryke-og blåseinstrumenter, tangentinstrumenter og sang, strengeinstrumenter, folkemusikkinstrumenter og bandinstrumenter, og en høyt kvalifisert yrkesgruppe i lærerne.

Musikktilbudet skal sørge for at alle elever får utnyttet sitt potensial så langt som overhodet mulig. Tilbudet skal også fange opp de elevene som viser sørskilte forutsetninger og som vil inn på en senere profesjonsutdanning.

(fra "Rammeplan for kulturskolen, Mangfold og fordypning)

I artiklene under står mer om de enkelte undervisningstilbudene som Bergen kulturskole kan tilby.