Gå tilbake til:
Du er her:

Klassisk slagverk for korps og orkester, perkusjon, trommesett og trommesett-band.

Som søker til fag i slagverk kan det være en utfordring å finne rett disiplin. Nedenfor kan du lese om de forskjellige kategoriene. Titlene på disiplinene går igjen i søknadsskjemaet.

Slagverk

  • Klassisk slagverk for korps og orkester: Her får du opplæring på de klassiske slagverkinstrumentene som brukes i korps og orkestre, som for eksempel trommer, pauker, marimba, klokkespill og xylofon.
  • Perkusjon: Du får blant annet spille på afrikanske trommer som for eksempel djembe, både individuelt og i ensemble. Du lærer spennende rytmer fra mange forskjellige kulturer.
  • Trommesett: Vi tilbyr undervisning på trommesettet som er et sentralt instrument i rock, pop, jazz og andre moderne musikkformer
  • Trommesett - band: Her tilbys undervisning på trommesett og samspill i band. Skoleåret vil bli delt i perioder med enten instrumental eller band undervisning.