Gå tilbake til:
Du er her:

Musikkterapi

Senter for musikkterapi

Senter for musikkterapi er et kompetansesenter som tilbyr: Tilpasset musikkopplæring og musikkterapi for barn/unge og for brukere av psykisk helsevern | Musikkterapitjenester til barnehager, skoler, dagsentertjenesten, bofelleskap og andre interesserte aktører | Kurs, veiledning og undervisning i bruk av musikk og musikkaktiviteter i tilknytning til mennesker med spesielle utfordringer.

(25.01.2018)

Hva er musikkterapi?

Musikk har en unik evne til å fange oppmerksomhet, motivere, skape struktur og kontakt. Det er disse kvalitetene i musikken som musikkterapeuter bruker for å fremme mål knyttet til livskvalitet og helse.

(25.01.2018)

Hvordan søke?

Finn søknadsskjemaer og priser for elevplasser og salg av tjenester her.

(25.01.2018)

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med musikkterapeutene fra senter for musikkterapi!

(25.01.2018)

Priser/egenandeler for kulturskolens tilbud

Her finner du prisene i Bergen kulturskole slik de er fastsatt av bystyret

(15.04.2019)