Gå tilbake til:
Du er her:

Hva er musikkterapi?

Musikk har en unik evne til å fange oppmerksomhet, motivere, skape struktur og kontakt. Det er disse kvalitetene i musikken som musikkterapeuter bruker for å fremme mål knyttet til livskvalitet og helse.

Fra livets begynnelse opplever vi musikalske elementer som rytme, klang, dynamikk og form. De aller første impulsene vi får er lyden av mors hjerteslag og stemme. Dette gir oss en følelse av trygghet og fortrolighet. Som musikkterapeuter bruker vi musikk og samspill i samarbeidet med barn, unge og voksne som opplever utfordringer i utviklingsprosessen/livet. Vi tar utgangspunkt i de enkeltes musikalske ressurser. Aktuelle mål å jobbe med kan være:

·         oppleve glede og mestring gjennom musikalsk samspill

·         utvikle kommunikasjonsevne og språk

·         øke emosjonell og sosial kompetanse

·         utvikle kroppsbevissthet og motorikk

Metoder vi tar i bruk for å oppnå målene:

-          Å synge, spille og øve på låter som man kjenner og liker gir muligheter til å oppleve mestring, glede og trygghet. Samtidig gir en låt muligheten til å fortelle noe om seg selv, for eksempel egne preferanser, følelser og opplevelser. Framføringen av låter kan være en viktig del av læringsprosessen og musikken kan deles med et større publikum. 

-          Å skrive låter gir muligheten til å uttrykke seg på sin egen måte, reflektere musikalsk over egne livstemaer og ikke minst å oppleve mestring i skriveprosessen.

-          Å improvisere gir muligheten til å utrykke emosjoner og oppleve fellesskap i her og nå situasjonen. En musikkterapeutisk improvisasjon tillater alle musikalske lyder og uttrykk. Improvisasjonen åpner opp for å være kreativ og skapende og lære mer om seg selv i relasjon til andre. 

-          Å lytte til musikk skaper en fortrolig og trygg ramme, der mennesker kan fortelle noe om seg selv uten å bruke ord. Dette kan fremme gode minner og skape motivasjon til å prøve seg selv i aktiv musikkbruk.

Metodene er tilpasset den enkelte personen eller gruppen. Fokuset i individuelle timer er i hovedsak tilrettelagt til det individuelle behovet, mens fokuset i en gruppe er på det sosiale samspillet og muligheten til å dele erfaringer og opplevelser med andre.