Gå tilbake til:
Du er her:

Visuelle kunstfag

Undervisningsinformasjon

Visuelle kunstfag betyr mangfold, og er en samling fag som tar øyet som utgangspunkt for handling. Gjennom synssans og persepsjon bearbeider vi impulser og uttrykker oss gjennom fysiske medier som for eksempel tegning og maling, keramikk eller video. Refleksjon er sentralt i arbeidet, og styrker elevens integritet og forståelse av seg selv og verden. Innen for eksempel billedkunst finner vi en rekke mindre felt, som tegning, maling, grafikk, skulpturelle teknikker etc.

(08.02.2019)

Presentasjon av tilbudene

Animasjonsfilm - billedkunst - dokumentarfilm - keramikk - performance og billedkunst fordypning. Våre fem fagtilbud inneholder mange spennede utfordringer. Dersom du er mer erfaren, og vil videre på et fordypningsnivå med flere timer, kan du søke Billedkunst fordypning.

(23.05.2019)

Timeplaner

Her er en oversikt over gruppene i visuelle kunstfag; sted, tid og alder på elevene skoleåret 2018-19.

(13.06.2019)

Billedkunst fordypning. Søknadsfrist 1.februar 2019

Billedkunst fordypning får kanskje ledige plasser fra høsten, og det er nå levert søknader til 1.opptak. Vi vurderer disse søknadene og velger ut kompetente søkere og inviterer dem til et 2. opptak en hel dag på kulturskolen i mars. Etter 1. april vet vi først hvor mange plasser som blir ledig, og avgjørelsen om hvem som får plass kommer derfor ikke før medio april 2019.

(08.02.2019)

Kreativ dokumentarfilm

Kreativ dokumentarfilm for ungdom 13-15 år: Mandag kl. 16.00-18.00 For ungdom 16-18 år: Mandag kl. 18.30-20.30

(25.08.2017)

Priser/egenandeler for kulturskolens tilbud

Her finner du prisene i Bergen kulturskole slik de er fastsatt av bystyret

(10.10.2019)