Gå tilbake til:
Du er her:

Presentasjon av tilbudene

Animasjonsfilm - billedkunst - dokumentarfilm - keramikk - performance og billedkunst fordypning. Våre fem fagtilbud inneholder mange spennede utfordringer. Dersom du er mer erfaren, og vil videre på et fordypningsnivå med flere timer, kan du søke Billedkunst fordypning.

Du er mellom 7 og 18 år og velger et av disse tilbudene hos oss med undervisning en gang i uken. Læreren din er billedkunstner, filmskaper  eller kunsthåndverker og er dyktig til å veilede nettopp deg, ut ifra det som du kan.

Se kort info nedenfor, og mer utfyllende på vår nye webside her!

Avdeling for visuelle kunstfag

Våre elever er selvstendige og skapende og deltar hvert minutt i verdens tilblivelse! Gleden over å være del i denne skapelsen, er grunnleggende i vår undervisning. På avdeling for visuelle kunstfag kopierer vi ikke andre kunstnere, men utformer selv våre bilder og inntrykk i mange ulike teknikker.

Går du på et av fagene på avdeling for visuelle kunstfag, deltar du også på vår store, årlige vårutstilling, besøker kunstneratelier/ galleri/ museum og har mindre lokale utstillinger på skolene eller i lokale kulturhus. Du bruker bymiljøet som utgangspunkt for dine skisser og ditt arbeid. Det kan være at du samarbeider med kunstnere og ungdom i andre kulturer og verdensdeler.

Vi deler avdeling for visuelle kunstfag inn i seks ulike tilbud: Animasjon, billedkunst, dokumentarfilm, keramikk, performance og billedkunst fordypning:

Animasjon
Levende tegninger kan uttrykke akkurat det du ønsker, - det er det animasjon handler om. Men da må du lære om video, bilder, tegning, modelering av figurer, lyd, musikk, redigering og mye mer. Mye av dette foregår i tidkrevende prosesser på PC, og det blir spennende når vi til slutt kan sette sammen det hele til en ferdig animasjonsfilm! Læreren er billedkunstner med lang erfaring fra animasjon og filmproduksjon i Bergen.
Man kan søke animasjon fra det året barnet fyller 11 år. 

Billedkunst er faget som rommer et bredt spekter av visuelle kunstuttrykk og muligheter, og er et basisfag hos oss. Vi arbeider mest med tegning og maling, men har bl.a. også enkle skulpturelle og grafiske teknikker: Tegning med kull, blyant, kritt, tusj etc. Maling med akryl, akvarell, gouash og skulpturelle teknikker som leire, pappmasje, streng, gips. Grafiske teknikker kan være linosnitt, tresnitt og monotopi. Noen elevgrupper samarbeider med teater/ dukketeater/ dans og arbeider med rekvisitter og scenografi. Faget er rikt og mangfoldig. Yrkesaktive, profesjonelle billedkunstnere er lærere.

Billedkunst fordypning
Billedkunst fordypning har en 4 årig undervisningssyklus. Spesielt interesserte elever kan få mer rom for å utvikle sine evner og bli rustet til å kunne gå videre på andre skoler. Tilbudet er beregnet på alder 13 -20 år. Tilbudet velges i tillegg til ordinær undervisning. Elevene tas opp gjennom en todelt opptaksprøve. Se fagplanen for Visuelle kunstfag og egen info om opptak til Billedkunst fordypning (begge deler som egne artikler på denne webside).

Dokumentarfilm for ungdom startet etter påske 2016. Elevene arbeider frem ideer til produksjoner, filmer og gjør opptak, for til slutt å redigere og ferdiggjøre filmene. Lærer er en profesjonell dokumentarfilmskaper i Bergen. Aldersgruppe 13-18 år. Du kan søke fra du er 12 år. Tilbudet er støttet av Vestnorsk filmsenter. 

Keramikk er fagtilbudet som bygger på det tradisjonelle keramikeryrket, der alt dreier seg rundt leire som material. Nesten hva som helst kan lages av leire. Vi bruker steingodsleire eller porselensleire. Du kan forme, bygge, modellere, dreie, legge til og ta bort. Ved å bruke glasur eller begitning, kan du dekorere det du har laget med de utroligste farger og mønstre. Undervisningen får du av en erfaren, profesjonell keramiker.

  

Performance                                                                             Performance, eller performance art er en uttrykksform innen billedkunsten. Performance kunst er et kunstverk som har utstrekning i tid og rom, og som i tillegg utføres av en person på stedet, etter en idé. En performance kan inneholde elementer fra andre kunstformer som musikk, teater, dans eller litteratur, men skiller seg gjerne fra disse idet den ikke viser frem hendelser som illusjoner, men presenterer virkelige hendelser.
I performancekunst-avdelingen ved Bergen Kulturskole, vil eleven lære om performancekunst som sjanger, arbeide med å uttrykke/presentere sine egne ideer, og lære om viktigheten av dokumentasjon.

Om du vil vite mer om Visuelle kunstfag?Trykk: her!