Gå tilbake til:
Du er her:

Undervisningsinformasjon

Visuelle kunstfag betyr mangfold, og er en samling fag som tar øyet som utgangspunkt for handling. Gjennom synssans og persepsjon bearbeider vi impulser og uttrykker oss gjennom fysiske medier som for eksempel tegning og maling, keramikk eller video. Refleksjon er sentralt i arbeidet, og styrker elevens integritet og forståelse av seg selv og verden. Innen for eksempel billedkunst finner vi en rekke mindre felt, som tegning, maling, grafikk, skulpturelle teknikker etc.

Nye elever
Våre nye elever tas i mot i alle gruppene. Dette innebærer at man kan være nybegynner og starte en læring sammen med mer erfarne elever. Vi mener dette kan gi en positiv progresjon for individuell læring. Elevene går i aldersinndelte grupper, men spredning på 2-3 år.

Fravær
Fravær meldes til lærer fortrinnsvis i forkant av undervisningen. Ubegrunnet fravær  gjentatte ganger vil kunne føre til oppsigelse.

Gruppeundervisning og trivsel
Det er vanligvis 8 elever i hver gruppe (animasjon, dokumentar og keramikk har ferre elever). Det er viktig at elevene trives i gruppen.  Dersom en elev opplever å få for lite utfordring eller mistrives, så ta det opp med lærer. Be om samtale før eller etter undervisning eller i en annen sammenheng. Da kan vi sammen løse problemet på en god måte.

Arbeidsklær og utstyr                                                  Elevene har selv med seg eller på seg klær beregnet for arbeidet. Akrylmaling kan f.eks. være umulig å få bort fra en genser eller en bukse. Det er vanligvis ikke noe utstyr som kreves medbrakt av eleven.

Utstillinger, presentasjoner eller samarbeid med andre fag eller folk innenfor eller utenfor kulturskolen.            Elevene deltar årlig på kulturskolens utstillinger. Vi går på atelierbesøk eller oppsøker profesjonelle utstillinger i byen. Vi kan også velge å samhandle med andre fag i kulturskolen for kortere perioder, eller bruke faget som en bro til samfunnet rundt oss.