Gå tilbake til:
Du er her:

Billedkunst fordypning. Søknadsfrist 1.februar 2020

Billedkunst fordypning for elever fra 13 år får noen ledige plasser fra høsten. Les om innhold og søknadsprosedyre under!

Billedkunst fordypning ved Bergen kulturskole er et påbyggingstilbud for elever ved kulturskoler i Hordaland, og er beregnet for elever som ønsker å arbeide grundigere med faget, enn den ukentlige undervisningen kan tilby. Eleven må være fylt 13 år innen 1. august før skolestart. Det er 10 helgesamlinger årlig (lørdag og søndag). Elever på videregående, Kunst, Design og Arkitektur kan også søke. Vi tilbyr en annen undervisningssituasjon og et spisset tilbud innen billedkunst. Fagtilbudet bygger bl.a. opp til søknad på f.eks. Kunstskolen i Bergen eller andre førskoler til kunsthøgskolene i landet eller til arkitekt- og kunsthøgskoler direkte.

Søknadsprosedyren for Billedkunst fordypning (for elever i Bergen kulturskole) er to-delt: 

Det skal først søkes elevplass på Bergen kulturskole sin webside under "Tjenester og skjema" > "Søknad om elevplass", innen 1. februar, og arbeider inkl. tilleggsskjema med liste over arbeider skal være oss i hende innen samme dato. "Beskrivelsen" av leverte arbeider laster du ned ovenfor: TILLEGGSSKJEMA med LISTE OVER ARBEIDER.

Bor du i en annen kommune, må du kontakte din lærer/ kulturskolen. Det er din lokale kulturskole som må søke for deg. Din kulturskole må også sende inn "Skjema for kommunen. Gjelder søkere fra andre kommuner". Se nedlastbar fil over her.

Søknadsfrist er 1. februar. Da skal vi ha mottatt din søknad.

Innleverte arbeider blir juryert, og de beste søkerne blir invitert videre til et 2. opptak  på Bergen kulturskole i februar-april.