Gå tilbake til:
Du er her:

Billedkunst fordypning. Søknadsfrist 1.februar 2019

Billedkunst fordypning får kanskje ledige plasser fra høsten, og det er nå levert søknader til 1.opptak. Vi vurderer disse søknadene og velger ut kompetente søkere og inviterer dem til et 2. opptak en hel dag på kulturskolen i mars. Etter 1. april vet vi først hvor mange plasser som blir ledig, og avgjørelsen om hvem som får plass kommer derfor ikke før medio april 2019.

Billedkunst fordypning ved Bergen kulturskole er et påbyggingstilbud for elever ved kulturskoler i Hordaland, og er beregnet for elever som ønsker å arbeide grundigere med faget, enn den ukentlige undervisningen kan tilby. Det er 10 helgesamlinger årlig (lørdag og søndag). Elever på videregående, Kunst, Design og Arkitektur kan også søke. Vi tilbyr en annen undervisningssituasjon og et spisset tilbud innen billedkunst. Fagtilbudet bygger bl.a. opp til søknad på f.eks. Kunstskolen i Bergen eller andre førskoler til kunsthøgskolene i landet eller til arkitekt- og kunsthøgskoler direkte.

Søknadsprosedyren for Billedkunst fordypning (for elever i Bergen kulturskole) er to-delt: Det skal først søkes elevplass på Bergen kulturskole sin webside under "Tjenester og skjema" > "Søknad om elevplass", innen 1. februar, og arbeider inkl. tilleggsskjema med liste over arbeider skal være oss i hende innen samme dato. "Beskrivelsen" av leverte arbeider laster du ned ovenfor: TILLEGGSSKJEMA med LISTE OVER ARBEIDER.

Bor du i en annen kommune, må du kontakte din lærer/ kulturskolen. Det er din lokale kulturskole som må søke for deg. Din kulturskole må også sende inn "Skjema for kommunen. Gjelder søkere fra andre kommuner". Se nedlastbar fil over her.

Søknadsfrist er 1. februar. Da skal vi ha mottatt din søknad.

Innleverte arbeider blir juryert, og de beste søkerne blir invitert videre til et 2. opptak  på Bergen kulturskole i februar-mars.