Gå tilbake til:
Du er her:

Kulturkarusell

Kulturkarusell er hovedtyngden i Bergen kulturskole sitt breddeprogram for de yngste elevene, og bygger på tette relasjoner til SFO på interesserte skoler i Bergen. For English:see PDF made as PP-presentation, conference, DK 2017!

Kulturkarusell ble i sin nåværende form etablert våren 2017, og er basert på mange års erfaring med samarbeid mellom kulturskolen og skoler/ SFO i Bergen.  Tilbudet skal være et forpliktende, langvarig kvalitetssamarbeid om kulturaktiviteter mellom kulturskole og SFO, og er et nybrottsarbeid i nasjonal sammenheng, sist presentert på nasjonal konferanse: Kulturbarn 0-8 år, Oslo, 18.10.2018, og på Øyo-seminaret på Høgskolen Vestlandet, Stord 18.mars 2019. Kulturkarusell bygger på aksjonslærings-metoden som medfører bl.a. vekt på refleksjon og erfaringsdeling på alle nivå.

I 2018 samarbeidet kulturskolen med 12 skoler/ SFO, og det ble inngått  et formelt og økonomisk samarbeid mellom byrådsavdeling finans, kultur og næring, og byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett for 2018 og 2019.  I 2019 skal ordningen med Kulturkarusell evalueres. Frilancekunstnere/ selvstendige kunstnere ble derfor også i 2019 kun tilsatt midlertidig. Fra 2020 bygges arbeidet videre på faste stillinger.

Alle  skoler/ SFO i Bergen ble i august '18 forespurt om samarbeid, og  i 2019 deltok 36  SFO. 18 kunstnere innen dans, teater, billedkunst, arkitektur, skrivekunst og musikk arbeidet i 2019 i Kulturkarusell.  

Ved full dekning i Bergen vil vi ha behov for ca 20-25 kunstnere.

Kulturkarusell/ Bergen kommune var med å etablere Cultural Children of Europe, og siden i det europeiske kompetansehevingsnettverket Art Equal. Juni 2019 ble den nye samarbeidspalttformen vi har utviklet ut på Web på 6 språk. Webplattformen fungerer som inspirasjon for arbeid med aksjonslæring/barn/kunstfag.

Les om Art Equal i "Videre på Internett" til høyre på denne siden!

Kulturkarusell er gratis for SFO og foresatte.

Les mer om KULTURKARUSELL i dokumentlenkene til høyre på denne siden, eller se lenker med annet materiell brukt i arbeidet!

Lenken til høyre som viser til "Evalueringsrapporten 2019" er siste oppdaterte informasjon om arbeidet.