Gå tilbake til:
Du er her:

Kulturskolens ulike fordypingsprogram

Bergen kulturskoles talentprogram har skiftet navn til fordypningsprogram og tilbys på alle fagområder. Elever som ønsker å delta må søke om dette. Elever fra andre kommuner søker gjennom egen kulturskole.

Søknadsskjema finner du her.

Søknadsfrist 1.feburar 

OBS! Ny søknadsfrist fordypningsfag fra 2018.

Les mer om de ulike fordypningsprogrammene:

Dans

Musikk  (klassisk, rytmisk, storband og ungdomskor)

Teater 

Visuelle kunstfag 


Søkere fra andre kommuner:

Søkere fra andre kommuner må kontakte sin lokale kulturskole for innsending av søknad til Bergen Kulturskole. 

Bergen kulturskole fakturerer elevens hjemkommune/kulturskole med et beløp tilsvarende det doble av egenandelen for egne elever / jamfør gebyrsatsene vedtatt i bystyret i Bergen. Elever fra nabokommuner betaler sin elevavgift/egenandel til sin hjemkommune/kulturskole.