Gå tilbake til:
Du er her:

Priser/egenandeler for kulturskolens tilbud

Her finner du prisene i Bergen kulturskole slik de er fastsatt av bystyret

Her finner du prisene i Bergen kulturskole slik de fastsettes av bystyret i desember hvert år sammen med andre gebyrsatser i kommunen.

Hvis dokumentet over ikke skulle vise årets pris, kan du gå til tjenestebeskrivelsen og klikk på emnefeltet Priser der.