Gå tilbake til:
Du er her:

Grunnskole

Info om Avdeling Grunnskole for voksne

 

Grunnskole for voksne

Avdeling Grunnskole for voksne (Gfv.) holder til i Lars Hilles gate 16a. 

  • Gfv. følger kompetansemålene for læreplan for kunnskapsløftet (1.- 10. trinn) og gir opplæring til voksne i fagene: norsk, grunnleggende norsk, matematikk, engelsk, samfunnsfag og naturfag.

For å ha rett til grunnskoleopplæring, må den voksne

  • være over opplæringspliktig alder
  • ha behov for grunnskoleopplæring
  • ha lovlig opphold i Norge

 

Retten til grunnskole for voksne gjelder også de som har fullført grunnskolen, men som likevel trenger mer grunnskoleopplæring. Retten er regulert i opplæringsloven kap. 4A og i rundskriv Udir-3-2012.

.
null

Søkere til Gfv. blir kartlagt før plassering i klasse og undervisning blir tilpasset den enkeltes behov. Bergen kommune har ansvaret for denne opplæringen. Har du lite skolebakgrunn, kan det ta flere år å gjennomføre grunnskolen med eksamen og vitnemål. Velger du å gjennomføre deler av grunnskoleopplæringen, kan du få kompetansebevis på det du har gjennomført. 

 

Ønsker du opplæring i alle fem fagene, tilbyr Gfv. et fulltidsstudium tilsvarende 30 timer uken, som kan gi mulighet for støtte i Statens Lånekasse for utdanning. Skolen forventer at du møter til undervisning for å motta opplæring, veiledning og vurdering. Ved høyt fravær og manglende vurderingsgrunnlag kan du miste plassen inneværende skoleår og rettigheter til støtte fra Lånekassen.