Gå tilbake til:
Du er her:
.

Learn Norwegian Norskkurs A1, A2, B1, B2, C1

A1-B2 norskkurs. Kursene holdes av pedagogisk kvalifisert personell. Nygård school runs Norwegian language tuition for immigrants in Bergen. The courses are held by qualified personnel.

Norskopplæring

Nygård skole driver norskopplæring for innvandrere i Bergen. Vi har et bredt utvalg av kurs mot A1, A2, B1 og B2, både dagkurs og kveldskurs. Kursene holdes av pedagogisk kvalifisert personell. Opplæringen er gratis for deltakere med rett og plikt til opplæring (vedtak fra IMDI) innenfor 3 år, og opp til nådd B1-nivå. Andre deltakere må betale for opplæringen.

English version

Nygård school runs Norwegian language tuition for immigrants in Bergen. We have a wide range of courses towards A1, A2, B1 and B2, both day courses and evening courses. The courses are held by qualified personnel. The tuition is free for participants with right and obligation (according to IMDI) within 3 years, and up to achieved B1 level. Other participants must pay for the tuition.