Samfunnskunnskap

Bergen læringssenter for norsk og samfunnskunnskap tilbyr 50/75-timerskurs i samfunnskunnskap. Undervisningen er på et språk som deltakerne forstår.

Samfunnskunnskap

Bergen læringssenter tilbyr 50/75-timerskurs i samfunnskunnskap. Undervisningen er på et språk som deltakerne forstår.

Personer som får oppholdstillatelse som nevnt i integreringsloven §§ 27 og 28 etter 31. desember 2021 skal gjennomføre 75 timer opplæring i samfunnskunnskap.

Personer som får oppholdstillatelse etter integreringsloven, må gjennomføre undervisningen og prøven innen ett år etter at de har fått oppholdstillatelse.

Alle som har oppholdstillatelse som gir rett og plikt eller kun plikt, må i tillegg til norskopplæring delta på et 50/75 timers kurs i samfunnskunnskap på et språk de forstår. På nettsiden til integrerings og mangfoldsdirektoratet (IMDI) er det informasjon på flere språk om hvem som har rett og plikt.

Læringssenteret har siden 2005 hatt kurs på rundt 30 ulike språk, og vi har opparbeidet oss god kompetanse på disse kursene. Lærerne vi bruker, er flerspråklige ressurspersoner, som har svært gode kunnskaper om norske samfunnsforhold.

Kursets innhold

Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere oppheves 1. januar 2022.Vi skal bruke den nye læreplanen i samfunnskunnskap fra 1.januar 2022 uavhengig om deltakere skal ha 50 eller 75 timer. 

Den nye læreplanen er delt i tre moduler:

Modul: Utdanning, kompetanse og arbeidsliv

Modul: Familie, helse og hverdagsliv

Modul: Norge før og nå

Læreverket vi bruker er digitalt og ligger på .

https://lp2021.samfunnskunnskap.no/nn/index.html

Det er oversatt til flere språk og skal etter hvert være å finne på rundt 20 språk.

Tidspunkt og påmelding

I høst- og vinterferie og en uke i juni (23,24,27,28 og 29.juni), har vi undervisning på dagtid, fra 9.30 til 14.00. Gjennom skoleåret har vi flere kurs også på kveld. Følg med på hjemmesiden når kurs starter og på hvilket språk.

Du melder deg på via norsklærer, e-post eller i resepsjonen på læringssenteret.

Vi tilbyr også undervisning på dagtid på følgende språk:

Arabisk, engelsk, dari/farsi, kurdisk, Kongo swahili, tigrinja og tyrkisk. Undervisningen foregår på tirsdager 08.30-14.00.

Det er ikke tillatt med fravær. Hvis man ikke kan komme en dag, må man ta igjen de timene neste gang det er kurs på det samme språket. Det er skolens ansvar å rapportere timene til det nasjonale registeret - NIR.

Pris

Kurset er gratis for rett- og pliktdeltakere som er bosatt i Bergen kommune. Personer som bare har plikt til å delta, må betale kr. 5000/7500,-. Det samme må alle andre som velger å ta kurset.

Kontakt oss på S50t@bergen.kommune.no hvis det er noe du lurer på.

 

 

I samfunnsfagstimene lærer du om Norge på et språk du forstår godt.
I samfunnsfagstimene lærer du om Norge på et språk du forstår godt.
Bilde: null