Gå tilbake til:
Du er her:
.
.

Bergen Læringssenter

Bergen Læringssenter er et opplæringssenter for voksne og underviser i norsk og samfunnskunnskap.

Vårt mål er å hjelpe dem som kommer til oss å mestre det norske språket og til å forstå det norske samfunn og kultur bedre, slik at de kan delta i samfunns- og arbeidsliv.

På skolen går elever fra hele verden. Gjennom tilpasset undervisning prøver vi å møte eleven og deltakeren på deres ståsted. Vi ønsker å gi et tilbud som er tilpasset den enkelte, uavhengig av hvilken språklig bakgrunn, alder, skolebakgrunn eller utdannelse.

Samtlige lærere på Bergen Læringssenter har godkjent lærerutdanning med spesialisering innenfor norsk som andrespråk.

Bergen læringssenter er en av landets største skoler. Vi har ca. 1100  elever
til en hver tid, og rundt 3000 kan være innom skolen i løp av et år.

Vi holder til i to bygg i Bergen sentrum. I lokaler i Lars Hilles gate 16, finner du administrasjonen og en avdeling med  norskopplæring /samfunnskunnskap . Nytt i 2017 var en avdeling i Teatergaten 34 med norskopplæring /samfunnskunnskap.