Gå tilbake til:
Du er her:

Information regarding Ukrainian refugees

 

Ukrainske flyktninger 

Norskopplæring på Bergen læringssenter for ukrainske flytninger må dessverre vente til flyktningen har fått vedtak om bosetting i Bergen kommune. Etter bosetting vil du bli innkalt til en kartlegging på Introduksjonssenteret i Bergen kommune, og få tilbud om norskopplæring på Bergen læringssenter så raskt som mulig. Ukrainske flyktninger trenger dermed ikke å komme til drop-in-kartlegging på Bergen læringssenter

 

Ukrainian refugees 

Norwegian language training at the Bergen læringssenter for Ukrainian refugees must unfortunately wait until the refugee has received a decision on settlement in Bergen municipality. After settlement, you will be summoned to a survey at the Introduction Center in Bergen municipality, and receive an offer of Norwegian language training at Bergen læringssenter as soon as possible. Ukrainian refugees thus do not need to come to the drop-in survey at Bergen læringssenter.