Gå tilbake til:
Du er her:

Legevaktens e-postmottak

Ikke send medisinske spørsmål på e-post til legevakten. Møt opp personlig eller ta kontakt per telefon ved medisinske spørsmål.

Ikke alle typer henvendelser egner seg for å bli sendt på e-post. Vær oppmerksom på følgende begrensninger:

  • E-post er ikke sikker kommunikasjon. Det anbefales derfor ikke å sende sensitive opplysninger med e-post.
  • Vi kan ikke gi medisinske råd per e-post. Kun administrative henvendelser.
  • Bergen legevakt sender ikke ut kopi av journal per e-post. Innsyn i journal kan gis ved personlig oppmøte. Alle som ønsker kopi av journalen sin må legitimere seg.

Får svar neste dag

Det er ikke mulig å bestille time på e-postmottaket legevakten@bergen.kommune.no. Postmottaket er ikke døgnbetjent og du vil vanligvis få svar første arbeidsdag etter henvendelsen din.

Du kan klage

Dersom du vil klage eller gi tilbakemeldinger på tjenester ved Bergen legevakt, er det ønskelig at dette gjøres per brev til:

Bergen legevakt

v/ Legevaktsjefen

Solheimsgaten 9

5058 Bergen