Gå tilbake til:
Du er her:

Endring i legevakttilbudet for barn

Fra 1. desember 2015 overtar Bergen legevakt ansvaret for kveldspoliklinikktilbudet for barn som Haukeland universitetssjukehus har drevet ved Barneklinikken.

Fra denne datoen legges kveldspoliklinikken på Haukeland ned, og du må møte opp på Bergen legevakt eller legevaktstasjonene i bydelene for medisinsk vurdering av barn på kveldstid. Bergen legevakt har flyttet inn i nye lokaler i Solheimsgaten 9 ved Danmarks plass og har et eget venterom for barn. Ved Bergen legevakt vil barn bli prioritert på ettermiddags- og kveldstid, og her er en egen lege dedikert for barn i perioden kl. 16-23 alle dager.

Dersom vurderingen fra lege kan vente til dagtid på en hverdag, oppfordres du til å kontakte egen fastlege.

Innbyggere som ikke bor eller oppholder seg i Bergen kommune, må oppsøke legevakttilbudet i sin kommune.