Gå tilbake til:
Du er her:

Praktisk informasjon når du skal besøke legevakten

Her får du svar på de mest vanlige spørsmålene om legevakten.

1) Hva gjør legevakten?

Legevakten tar i mot pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp. Med dette menes vurdering og behandling av akutt sykdom og enkelte skader. Vi behandler også akutt forverring av sykdom, som ikke kan vente til pasienten får kontakt med fastlegen.

Mindre alvorlige sykdommer eller skader vil bli prioritert lavere enn alvorlig sykdom eller skade. Du må da regne med ventetid.

Du bør vurdere om din sykdom eller skade kan vente til du får kontakt med fastlegen.

2) Hva bør du tenke på før du kommer til legevakten?

Vi setter pris på om du har følgende informasjon med deg når du kommer:

  • Oversikt over faste medisiner som du bruker
  • Relevante medisinske papirer (rapporter fra sykehus eller liknende)
  • Legitimasjon

3) Hva gjør du når du ankommer legevakten?

Den kommunale legevakten har ansvar for å behandle akutte medisinske og psykiske sykdommer, hjernerystelser, øyeskader og ryggskader. Vi er samlokalisert med Helse Bergen sin skadepoliklinikk som har ansvar for å behandle brudd, kutt og sår, brannskader og gi fysioterapi.

Når du ankommer lokalene må du trekke kølapp. Du må da først velge mellom to ulike kategorier når du skal trekke kølapp. Ved å trykke på Skade henvises du til luken for Helse Bergens tjenester, og ved å trykke på Sykdom henvises du til luken for de kommunale legevakttjenestene.

Dersom du er i tvil om du har en skade eller sykdom, vil det være en venteromsvert tilstede som kan gi deg veiledning om hvilken kølapp du skal trekke.


4) Hvordan prioriterer legevakten?

Når du kommer til legevakten, vil du bli mottatt av en sykepleier i resepsjonen. Sykepleieren vil vurdere din medisinske tilstand.

Sykepleieren vil også vurdere i hvilken grad det haster å behandle din tilstand. Det finnes tre hastegrader:

Prioritet 1: Livstruende tilstander behandles uten ventetid (for eksempel alvorlige astmaanfall, hjerteinfarkt)

Prioritet 2: Ved en del sykdommer og skader er det urimelig med lang ventetid (større sårskader, store smerter). Disse pasientene prioriteres foran køen og behandles så snart legen har kapasitet.

Prioritet 3: Andre pasienter behandles etter tur. Dette medfører at pasienter med mindre alvorlige sykdommer eller skader ( for eksempel sår hals, blærekatarr, senebetennelse) må regne med noe ventetid.

5) Hvilken videre oppfølging av sykdom og skader gir legevakten?

De fleste pasientene har vi ikke kapasitet til å følge opp etter at tilstanden er avklart. Har du behov for videre oppfølging, må du kontakte fastlegen. Dersom tilstanden skulle forverre seg, og du ikke får kontakt med fastlegen, bør du kontakte legevakten igjen.

6) Skriver legevakten ut sykmeldinger?

Legevakten skriver ut korte sykmeldinger for den sykdommen eller skaden du blir behandlet for. Eventuell oppfølging og forlengelse av sykmeldingen bør skje hos fastlegen.

Pasienter som vi følger opp selv, får også videre sykmelding fra legevakten ved behov.

7) Hvilke resepter skriver legevakten ut?

Legevakten skriver ut resepter på de medisiner som er nødvendige for behandlingen av den sykdom eller skade som legevakten behandler deg for (for eksempel antibiotika ved infeksjoner, betennelsesdempende ved forstuinger eller liknende).

Sterke smertestillende og beroligende medikamenter skrives ikke ut ved legevakten.

Vi har ikke kapasitet til å hjelpe med resepter på medisiner som du bruker fast. Resepter av denne typen skrives ut av fastlegen.

8) Trenger jeg henvisning til legevakten?

Du trenger ikke henvisning for å bli behandlet ved legevakten.

9) Hva må jeg betale for?

Du må betale egenandel for behandling ved legevakten. Du må også betale for medisiner, bandasjer, gips etc. som blir brukt. Størrelsen på egenandelen og materielltaksten fastsettes av Stortinget.

Egenandelen betaler du kontant i resepsjonen etter at du er ferdig med behandlingen. Vi har kortterminal, slik at betaling med kort er mulig.

Om natten oppbevares ikke penger på legevakten. Får du behandling om natten, vil du derfor få med deg regning, eller regningen vil bli sendt hjem til deg i posten.

10) Hvor kan jeg gi tilbakemeldinger til legevakten?

Dersom du er misfornøyd med behandlingen du får, hører vi gjerne fra deg. Tilbakemeldinger fra våre brukere er en viktig del av kvalitetssikringsarbeidet.

Klagen bør være skriftlig og sendes til:

Bergen legevakt, Legevaktsjefen

Solheimsgaten 9

5058 Bergen.

Du kan også klage til Helsetilsynet.

eller henvende deg til Pasientombudet.