Gå tilbake til:
Du er her:
Kompetansesenteret
Kompetansesenteret

Omorganisering av Kompetansesenteret.

Kompetansesenteret omorganiseres 1. august 2021.

Kompetansesenteret med sine logopeder og synspedagoger omorgansieres til etat for vurdering og rehabilitering. Ivaretakelsen av våre tjenstetilbud opprettholdes og har som mål å styrkes gjennom blant annet tettere samarbeid med andre relevante yrkesgrupper.

Mer detaljert informasjon vil vi presentere i tiden frem mot 1. august.