Gå tilbake til:
Du er her:
Kompetansesenteret
Kompetansesenteret

Logopediske tjenester ved Kompetansesenteret.

Habilitering og rehabilitering av voksne i forhold til vansker med språk etter skade eller sykdom.

Aktuelle fagfelt som logopeder ved Kompetansesenteret har oppfølging på:

  • Språkvansker (afasi)
  • Talevansker (dysartri og taleapraksi)
  • Spise- og svelgvansker (dysfagi)
  • Taleflytvansker (stamming og løpsk tale)
  • Stemmevansker
  • Vurdering av kompenserende tilnærming ved kommunikasjonsvansker

https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/skole/voksenopplaring/grunnskole-for-voksne/tilbud-hos-synspedagog-for-voksne

Les mer om arbeidsområdene for logopedene på Innbyggerhjelpen:

https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/skole/voksenopplaring/grunnskole-for-voksne/logopedhjelp-for-voksne