Gå tilbake til:
Du er her:
Synspedagogiske tjenester
Synspedagogiske tjenester

Synspedagogiske tjenester.

Synspedagogene arbeider med kartlegging, vurdering og oppfølging av voksne med synsvansker.

Synspedagogene ved kompetansesenteret arbeider med kartlegging, vurdering og oppfølging av voksne.

  • Synstrening etter hjerneslag. Tilbudet kan omfatte synspedagogisk utredning, opplæring i kompenserende ferdigheter og tilrettelegging. Innsikt i egen synsfunksjon og konsekvenser av endret eller nedsatt synsfunksjon er en viktig del av arbeidet.
  • Opplæring  i bruk av digitale hjelpemidler for synshemmede. Dette kan være hjelpemidler eller programmer formidlet av NAV, som Daisyspiller eller forstørrende programvare for PC/Mac. Vi arbeider og med bruk av annen hverdagsteknologi for blinde/svaksynte, som smarttelefon og nettbrett, iPhone og iPad.
  • Mobilitet- og orienteringsteknikker - det vil  si å kunne ferdes ute og inne , alene eller ved hjelp av ledsager, bruk av mobilitetsstokk eller andre hjelpemidler.
  • Innføring i grunnleggende bruk av punktskrift.
  • Generell synspedagogisk rådgiving.

Synsvansken bør være utredet av øyelege eller optiker.

Les mer om synspedagogens arbeidsområder i innbyggerhjelpen:

https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/skole/voksenopplaring/grunnskole-for-voksne/tilbud-hos-synspedagog-for-voksne