Gå tilbake til:
Du er her:

En del av Bergen kommune

Bergen Voksenopplæring, skole- og kompetansesenter er tilknyttet Byrådsavdeling for barnehage,skole og idrett.

Vi tar imot søkere fra hele kommunen. Både til avdeling grunnskole for voksne, til avdeling kompetansesenter og logopedhenvendelser for kartlegging og utredning av elever med språk-, lese- og skrivevansker i grunnskolen (byomfattende tjeneste).

 Skole- og kompetansesenteret er bemannet av dyktige og godt utdannede fagpersoner som lærere, spesialpedagoger, logopeder og synspedagoger. Vi arbeider med flere spesifikke områder innen skole, logopedi og synspedagogikk.