Gå tilbake til:
Du er her:
Bokstavlæring
Bokstavlæring

Skolelogopeder.

Våre skolelogopeder følger opp henvendelser fra grunnskolen med tanke på kartlegging og utredning av språk-, lese - og skrivevansker.

Skolelogopedene ved Bergen Voksenopplæring, kompetansesenter og skole, blir leid ut til grunnskoler i Bergen, for å avhjelpe et behov for logopedisk kompetanse.

Skolelogopedene arbeider først og fremst med språk som ikke utvikler seg som forventet, men også med elever som har fått skade på språket (for eksempel svulster, kreft, hørselstap etc.). Tilbudet gis både innenfor og utenfor rammene av spesialpedagogikk tildelt gjennom sakkyndig vurdering.

Elevene sitt behov for logopedisk undervisning kan variere i lengde og omfang. Skolene blir fakturert etter hvor mye de bruker denne tjenesten.