Gå tilbake til:
Du er her:

Skole

Grunnskoleopplæring for voksne, Bergen Voksenopplæring

Voksne kan ha rett til voksenopplæring. Den gjelder vanligvis de fagene du trenger for å få vitnemål for fullført grunnskoleopplæring for voksne.

Skolelogopeder.

Skolelogopedene ved Bergen Voksenopplæring blir leid ut til grunnskoler i Bergen, for å avhjelpe et behov for logopedisk kompetanse.