Gå tilbake til:
Du er her:
Lese- og skrivevansker
Lese- og skrivevansker

Kartlegging av lese- og skrivevansker og ferdigheter i matematikk.

Voksne bosatt i Bergen kan få tilbud om kartlegging av lese- og skrivevansker og ferdigheter i matematikk på grunnskolens område.

Se informasjon på innbyggerhjelpen.

https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/skole/voksenopplaring/grunnskole-for-voksne/kartlegging-av-leseskriveog-matematikkvansker-for-voksne