Gå tilbake til:
Du er her:

Telefontid ved Bergen Voksenopplæring (BBSI)og enhet for koordinering og rehabilitering (BEHF).

Endring av betjent telefon trer i kraft fra mandag 17. januar.

I forbindelse med omorganisering og nye arbeidsoppgaver vil vår telefon være betjent ved følgende tidspunkt:

- kl. 08.30 - 11.00

- kl. 13.00 - 14.30