Gå tilbake til:
Du er her:

Ordensreglement Bjørndalsskogen skole

LÆRING - RESPEKT

Ordensreglementet for skolen skal ivareta rettigheter og plikter til den enkelte elev. Reglementet skal bidra til å skape trygge rammer i læringsmiljøet, og inngår som et viktig element i utvikling av sosiale ferdigheter og bygging av positive relasjoner mellom elevene og mellom elevene og de ansatte.

Du finner ordensreglementet her: