Gå tilbake til:
Du er her:

Valgfag på mellomtrinnet

Elever fra 5.-7. trinn har valgfag hver tirsdag fra 12.30-13.15. Elevene får arbeid med kunst, sying, skoleavis, sang/dans/drama, koding, forsking, fysisk aktivitet, samt en "fiksegruppe".