Gå tilbake til:
Du er her:

Aktivitetsplaner for Bjørndalsskogen SFO 2021 / 2022

Vedlagt ligger aktivitetsplanene for hvert trinn. Aktivitetene er koblet opp mot satsingsområdene til SFO; vennskap, lek og læring. Les mer om dette i årsplanen til SFO.