Gå tilbake til:
Du er her:

Hva skjer på SFO før skolestart 2023 / 2024?

Med god sammenheng mellom barnehage og skole/SFO ivaretas barnets behov for trygghet i overgangsprosessen. Velkommen til SFO-start 2023 :)

Hva skjer på SFO før skolestart 2023?

SFO åpner 1. august   og holder åpent i 12 dager før første skoledag, 15. august. Det kan være lurt at nye barn benytter seg av disse dagene på SFO før skolestart. Barna får da mulighet til å bli kjent med andre barn, skolens område og de voksne som jobber på SFO/ skolen før skolen starter. 

Første dag vil dere bli møtt av en SFO- ansatt som viser dere garderobeplass og egen skuff som barnet kommer til å ha ut skoleåret.  Foresatte avtaler med kontaktpersonen hvor lenge barnet blir på SFO den første dagen. Det er mye nytt å forholde seg til, så det kan være fint for barna å ha kortere dager i starten. 

I oppstartperioden er det eget opplegg for de nye førsteklassingene; «Å bli kjent og trygg på SFO». Gjennom og lek og aktiviteter skal vi gjøre SFO til et sted for gode opplevelser. 

Det blir fokus på å bli kjent med nye regler og rutiner, som for eksempel å krysse seg inn når de kommer, og ut når de går. Vi øver på å rekke opp hånden, og at inne går vi og bruker innestemme, ute kan vi bruke høy stemme og løpe. Jevnlig gjennomgang av skolens utegrenser følger også med i oppstarten.