Gå tilbake til:
Du er her:

Endring i skolens rutine for varsel om smitte

Skolen har fått informasjon om at det ikke lenger skal sendes ut varsel om smitte på trinnene. Dette gjelder fra og med uke 7.

Selv om dette blir avsluttet, skal rektor fortsette  å melde inn antall smittede pr uke til Etat for skole. 

Dette betyr at dere foresatte fra og med uke 7 ikke får mail fra rektor når person(er) på et trinn er smittet. Men dere skal fortsette å melde fra til lærer og rektor når smitte oppstår hos barnet slik at registrering av antall smittede kan fortsette. 

Minner om at informasjon om smittevernregler og anbefalinger ligger på skolens hjemmeside:

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/bjorndalsskogen-skole

Mvh.
Trude Høgh, rektor