Gå tilbake til:
Du er her:

Nasjonale prøver uke 36-39

Nasjonale prøver er elektroniske prøver i lesing, regning og engelsk.

Prøvene gjennnomføres på 5.trinn i ukene 36 - 39. Det tar inntil 90 minutter å gjennomføre en prøve i lesing og regning, og inntil 60 minutter å gjennomføre en prøve i engelsk.

Prøvene skal gi resultat om eleven på individ-,  gruppe-, og skolenivå. Resultatene gir også informasjon til lokale og nasjonale myndigheter.

  • Lærerne skal bruke resultatene for å følge opp elevene sine, og i arbeidet med underveisvurdering og tilpasset opplæring.
  • Kommuner og skoler skal bruke resultatene som grunnlag for kvalitetsutvikling i opplæringen.
  • Forskere kan søke om å få utlevert resultat fra nasjonale prøver til bruk i forskning.

Prøvene og resultatene gir informasjon om enkeltelever, grupper, trinn og skoler, som lærere og skoleledere trenger for å utvikle skolen videre.

Prøvene gir ikke svar på alt

Resultatene fra de nasjonale prøvene gir et avgrenset bilde av ferdighetene og kompetansen elevene har. Resultatene må derfor alltid ses i sammenheng med annen relevant informasjon om elevene, skolen og kommunen.

Prøvene består av ulike tekster, bilder og oppgaver med spørsmål. På åpne oppgaver skal elevene svare med egne ord eller med tall, mens på flervalgsoppgaver skal elevene velge ett av flere svaralternativ.