Gå tilbake til:
Du er her:

Tilbakemeldinger på bruk av Vigilo for kommunikasjon mellom hjem og skole

De siste 5 ukene har Bjørndalsskogen skole vært en del av en pilot (prøveprosjekt) knyttet til Vigilo kommunikasjon. I denne perioden har foresatte mottatt meldinger og nyheter gjennom Vigilo.

Foresattte har også hatt mulighet til å gi skriftlige beskjeder, melde fravær, samt svare på meldinger fra skolen.

Vigilo ønsker å høre foresatte sine tilbakemeldinger på bruk av Vigilo for kommunikasjon. Hva har fungert og hva kunne fungert bedre? Vi setter derfor stor pris på om du tar deg tid til å gjennomføre en kort spørreundersøkelse (ca. 3 minutter). Dine svar vil være med på å forme fremtidig arbeid knyttet til Vigilo. Spørreundersøkelsen er anonym. 

Spørreundersøkelsen finner du med å trykke her.

Takk for din tilbakemelding.
Har dere som skulle spørsmål knyttet til undersøkelsene eller har egne tilbakemeldinger til oss. Ikke nøl med å ta kontakt.  

Med vennlig hilsen

Erlend Sofienlund

Delprosjektleder – Oppvekstadministrativt system

Mobil: 99 22 51 53 | www.bergen.kommune.no