Gå tilbake til:
Du er her:

Årsplan 2019-2020

Da er årsplanen for barnehageåret 2019-2020 klar, og godkjent i SU

Årsplanen utarbeides i hver enkelt barnehage og er ment å skulle gi informasjon til foreldre og andre om hva som skal være fokuset i vår barnehage det kommende barnehageåret. Den er også et av persoanlets viktigste arbeidsredskap.