Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Vår profil

Barnehagens handlingsplan mot mobbing

Barnehagen skal sørge for at alle barn har et trygt og godt leke- og læringsmiljø. Dersom barn opplever utenforskap og krenkelser, har barnehagen en plikt til å gripe inn.

Alle barn er ønsket og viktige for fellesskapet.

Barnehagen skal aktivt legge til rette for utvikling av vennskap og sosialt fellesskap.